Vanaf 1 juli 2023 nieuwe regels voor wegwerpplastic
Vanaf 1 juli 2023 ben je verplicht jouw klanten een extra bedrag te vragen voor voorverpakte eenpersoonsporties eten en drinken. Onlangs organiseerde AVN een digitaal vragen uur. Heb je dit gemist? Kijk het hier terug.
Vanaf 1 juli 2023 nieuwe regels voor wegwerpplastic
Voor detailhandel, supermarkten en kiosk gaan nieuwe regels gelden voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Vanaf 1 juli 2023 ben je verplicht jouw klanten een extra bedrag te vragen voor voorverpakte eenpersoonsporties eten en drinken.

Wetgeving ‘Single Use Plastics (SUP)

Per 1 juli zal er nieuwe wetgeving ingaan met betrekking tot plastic wegwerpverpakkingen. Doel daarbij is om met deze wetgeving de hoeveelheid plastic te beperken om milieuwinst te behalen en zwerfafval te beperken. Een doelstelling we het vanuit AVN natuurlijk mee eens, echter, de regeling is te complex, onduidelijk en daarmee niet werkbaar voor het ambachtelijk mkb-bedrijf. 

Op deze pagina vind je links naar de meest actuele informatie vanuit de overheid. Houd daarnaast onze website, nieuwsbrief en social media kanalen in de gaten. We houden je op de hoogte!

Gezamenlijke lobby

AVN voert, samen met de andere versbranches, lobby tegen de nieuwe wetgeving rondom ‘Single Use Plastics (SUP)’. Collega brancheorganisatie KNS (slagers) is hierbij de woordvoerder richting het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Om onze bezwaren, en ter voorkoming van problemen die zeker gaan ontstaan vanuit deze wetgeving, heeft de KNS op 8 juni een brandbrief gestuurd aan Staatssecretaris Heijnen met het verzoek tot het uitstellen van het toezicht tot er een praktische oplossing is. Deze brief is door de andere versbranches, waaronder AVN, nadrukkelijk onderschreven.  

Toepassing SUP-regels m.b.t. het assortiment van de AGF-detailhandel:

 

Maaltijden:

  • Omdat maaltijden in principe thuis nog een handeling nodig hebben voor consumptie (koken, baken, opwarmen) vallen ze daarmee niet onder de SUP;

 

Vers-geperst fruitsap:

  • Bring-your-own en verplicht aanbieden van  herbruikbare verpakkingen (al dan niet met statiegeld) moeten we zoveel mogelijk voorkomen in verband met extra handelingen en hygiene;
  • Bij voorkeur persen in de productieruimte en afgevuld plaatsen in de verkoopruimte (als voorverpakt product). Hiervoor geldt dan we de SUP-toeslag;

 

Overig assortiment:

  • Per productcategorie zijn portiegrenzen bepaald (zie onderstaande tabel o.b.v. info uit afwegingkader, zie bijlage/link);
  • Advies: maak portiegroottes (net) boven de SUP-grens, dan is SUP-toeslag niet van toepassing;

 

​​​​​​

Handige links

Veel gestelde vragen
Vanuit de ondernemers zijn de nodige vragen gesteld, deze hebben we voorzien van zo duidelijk mogelijke antwoorden
Minderwegwerpplastic.nl
Nieuwe regels voor wegwerpbekers en -bakjes
Afwegingskader
Beslisbomen, definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen
Wanneer voldoe ik aan de regelgeving?
In drie stappen naar een advies voor jouw situatie
Factsheet
De regeling uitgelegd op 2 - A4 tjes

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief!


Relevante artikelen

Energiebesparingsplicht per 1 juli 2023

Energiebesparingsplicht per 1 juli 2023

Verbruik jij meer dan 50.000 KwH aan stroom of 25.000 m3 gas per jaar, dan val je onder de energiebesparingsplicht dan dien je te rapporteren over je uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen.
Laat je stem horen in AVN-Ledenraad of AVN-Bestuur!

Laat je stem horen in AVN-Ledenraad of AVN-Bestuur!

Heb je interesse om binnen AVN de branche verder te helpen ontwikkelen? Heb jij ambities op het gebied van ondernemerschap, werkgeverschap, vakmanschap en/of onderwijs en heb je interesse om plaats te nemen in de Ledenraad of Bestuur?
Vanaf 1 juli gaat de nieuwe SUP regelgeving in

Vanaf 1 juli gaat de nieuwe SUP regelgeving in

Vanaf 1 juli ben je verplicht de juiste maatregelen te treffen in verband met SUP, Single Use Plastics.