Pensioenfonds Detailhandel

Het Pensioenfonds Detailhandel is in 1972 opgericht. Het is een verplicht gesteld pensioenfonds voor de werkgevers in de bedrijfstak Detailhandel. De pensioenregeling is een middelloon regeling met een zogenoemde vaste premiebijdrage voor een periode van vijf jaar. De werknemer bouwt vanaf 20-jarige leeftijd pensioen op met een opbouwpercentage van 1,75% per jaar. Vanaf leeftijd 67 ontvangt de werknemer pensioen.

Inmiddels zijn ruim 30.000 werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds Detailhandel. Net als circa 310.000 werknemers, 115.000 gepensioneerden en 800.000 slapers. Daarmee beschikt het pensioenfonds over een vermogen van ca. 29,2 miljard euro en is één van de grootste pensioenfondsen van Nederland.

Magazine

Drie keer per jaar brengt het Pensioenfonds Detailhandel een magazine voor de deelnemers uit, JIJ&WIJ, Jouw magazine van het Pensioenfonds Detailhandel. Hierin worden verhalen uit het leven van deelnemers gebracht die van invloed zijn op hun pensioen, om door herkenning het pensioenbegrip van de deelnemers verhogen.

Pensioenfonds Detailhandel

Het Pensioenfonds Detailhandel wil een solide, transparant en vooruitstrevend pensioenfonds zijn. Voor vragen, opmerkingen of klachten is het klantcontactcentrum (Capgemini) van het Pensioenfonds bereikbaar op 020-244 54 00

Meer weten over je pensioen?
Meer weten over je pensioen?

Bezoek de website van het Pensioenfonds Detailhandel