MEDEWERKERS


AVN ondersteunt leden bij het invullen van hun rol als goed werkgever. Met behulp van trainingen, workshops en dienstverlening in de vorm van o.a. standaard contracten, het AVN ZorgPortaal en opleidingen voor medewerkers.

Ook heeft AVN samen met de CVAH (branchevereniging voor de ambulante handel) en vakbonden CNV en FNV een Collectieve ArbeidsOvereenkomst (CAO) gesloten voor de AGF Detailhandel. De cao betreft een pakket aan afspraken waarmee zowel de continuïteit van de onderneming als het belang van de werknemer gediend is.

Scroll door voor meer informatie rondom personeel.

CAO
De cao betreft een pakket aan afspraken.
Jaargesprekken
Minstens één keer per jaar een persoonlijk gesprek.
Personeelbeleid
Van werven, overleggen, afspraken tot aan contracten en ontslag.

Collectieve WIA verzekering
Aanvullende regeling.
Pensioen
Een middelloon regeling met een vaste premiebijdrage voor vijf jaar.
RI&E Module
AVN heeft een branche RI&E ontwikkeld.

Werkwijzer AGF Detailhandel
Langer en gezond werken in de AGF.
Meer informatie of een afspraak maken?
AVN staat voor je klaar!
Zorg voor je personeel
Arbo en verzuim.
AVN Marktplaats