Collectieve WIA verzekering

Vanaf 2007 is in de cao voor de AGF-branche geregeld dat werkgevers verplicht zijn een WIA-verzekering af te sluiten voor de medewerkers. Omdat deze regeling niet langer aansluit op de behoeften van de medewerkers in de AGF-branche wijzigt per 1 april 2022 deze regeling.

Grote gevolgen als de werkgever niets doet

Een werkgever moet hiervoor een verzekering afsluiten. Doet hij dat niet en wordt één van zijn medewerkers langdurig arbeidsongeschikt, dan moet hij de aanvulling op de WGA-uitkering en de éénmalige IVA-uitkering zelf betalen. Het gaat dan al snel om grote bedragen. Heeft hij in het verleden hiervoor een verzekering afgesloten dan voldoet deze verzekering niet meer aan de nieuwe situatie per 1 april 2022. Let op: de huidige verzekering kent waarschijnlijk een opzegtermijn van 1 maand. De werkgever moet dus tijdig in actie komen om straks per 1 april alles goed geregeld te hebben! Wil je weten of jij in actie moet komen? Klik hier voor een handige beslisboom.