Etikettering en allergenen

Sinds regelgeving uit eind 2014 moet ook de allergeneninformatie voor niet voorverpakte producten beschikbaar zijn. Dus ook al heb je geen voorverpakte producten in de winkel, ook dan moet je de klant kunnen informeren.

De nieuwe wet kent definities van niet-voorverpakte en voorverpakte levensmiddelen:

Niet voorverpakte producten

De definitie van niet-voorverpakte producten is: ‘producten met hoge omloopsnelheid die dagelijks worden verpakt (werkvoorraad) en die in het bedrijf van de verpakker verkocht worden’. Het dagverse karakter van de producten is niet langer meer bepalend. Voorbeelden die onder deze definitie vallen is bijvoorbeeld een kilo tomaten of broccoli die door een retailer in de buurt van het verkooppunt wordt verpakt.

Ook langer houdbare producten waarvan dagelijks een kleine werkvoorraad wordt aangelegd tot de categorie niet-voorverpakte producten behoren. Voorbeelden hiervan zijn een dag voorraad doosjes nootjes of een werkvoorraad gesneden groente. Deze producten hoeven niet geëtiketteerd te worden. De allergenen moeten wel in kaart zijn gebracht. De informatieverstrekking hierover mag mondeling of schriftelijk plaatsvinden, net als bij niet-verpakte producten.*

Voorverpakte producten

Dit zijn levensmiddelen die ondernemers in de verkoopverpakking ontvangen van hun leverancier(s). In de winkel vindt geen bewerking en/of herverpakking plaats. Daarnaast vallen (zelf) bereide producten die in bevroren toestand en producten met een lage omloopsnelheid worden verkocht in deze categorie.

Verplichtingen

Niet-voorverpakte producten: hoeven niet geëtiketteerd te worden. De allergenen moeten wel in kaart zijn gebracht en de informatieverstrekking over allergenen mag mondeling of schriftelijk plaatsvinden, net als bij onverpakte producten.Voorverpakte producten: dienen volledig geëtiketteerd te zijn.

*Bron artikel definitie niet-voorverpakt: www.vmt.nl.

Beslisboom voorverpakte/niet-voorverpakte levensmiddelen
De Beslisboom voorverpakt/niet-voorverpakte levensmiddelen helpt supermarkten, versspeciaalzaken, ambachtelijke bedrijven en markthandelaars helder te krijgen welke gegevens bij welke vorm van aanbieding verplicht te verstrekken. Bekijk deze beslisboom HIER.

Lees hier meer over de wetgeving op het gebied van etiketteren.

FAQ’s etiketteren en allergenen

Hoe moet je informatie over allergenen geven op voorverpakte producten?

Op voorverpakte producten moeten allergenen benadrukt (bijvoorbeeld ‘vet’) in de ingrediëntendeclaratie worden opgenomen.

Mag ik mondeling allergeneninformatie verstrekken van producten die niet-voorverpakt (zoals veel toonbankproducten) verkocht worden?

Ja, Mondeling informeren mag, dan gelden de volgende plichten:

  1. De allergeneninformatie moet te allen tijde door de eigenaar of een werknemer direct en op een juiste manier aan de consument kunnen worden medegedeeld voordat de aankoop plaatsvindt.
  2. De allergeneninformatie is te allen tijde schriftelijk of elektronisch beschikbaar voor het personeel en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
  3. Op de plaats van verkoop wordt een duidelijk zichtbare vermelding aangebracht, waarbij de consument wordt verzocht zich voor de allergeneninformatie te wenden tot het personeel. bijvoorbeeld ‘Heeft u een allergie? Meld het ons!’

De informatie kan ook per product schriftelijk/elektronisch ter beschikking worden gesteld van de klant. Bijvoorbeeld via een beeldscherm of een i-pad, maar dit hoeft dus niet!

Schriftelijk of elektronisch. Hiervoor zijn verschillende varianten te bedenken. Je kunt een vermelding van de allergenen maken op het toonbankkaartje. Je kunt ook gebruik maken van je informatiezuil, tv-scherm of ander scherm waarop je aangeeft welke allergenen in welke producten zitten.

Mag ik voor de toonbankproducten ook de allergeneninformatie op de kassabon laten afdrukken en meegeven aan de klant?

Op zich mag dit als service, maar voordat er afgerekend wordt moet de allergeneninformatie altijd beschikbaar zijn voor de klant.

Let op! NVWA controleert op allergenenvermelding
Let op! NVWA controleert op allergenenvermelding

Meer info over het verplicht vermelden van allergenen

Allergenenkaart

Om de registratie te vergemakkelijke hebben wij voor leden een handige allergenenkaart beschikbaar.