Om te kunnen voldoen aan de Hygiënecode AGF detailhandel, heb je misschien wat hulp nodig. AVN biedt – in samenwerking met partner Normec Foodcare - verschillende diensten voor AVN-leden om te kunnen voldoen aan alle eisen die gesteld worden. Eén daarvan is het monsternamepakket.

Alles onder controle: schoon en veilig

Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan alle eisen, checken we periodiek of je locatie en producten schoon en veilig blijven. Een medewerker van het laboratorium van Normec Foodcare neemt monsters van je werkomgeving, het water dat je gebruikt en de producten die je klaarmaakt. Door te testen ben je er zeker van dat de werkomgeving en producten schoon en veilig zijn. Dit geeft zekerheid voor jezelf en je klant!

Monsternamepakket

Om de hygiëne van de werkomgeving, het water en je producten goed in beeld te brengen, wordt het monsternamepakket aangeboden. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een monster van het leidingwater waarmee de producten worden gewassen (analyses van E.coli, coliformen, aeroob kiemgetal en faecale enterococcen).
  2. Bemonstering op een aantal plekken van de werkomgeving met dipslides (stempelplaatjes) om de hygiëne te controleren (analyse aeroob kiemgetal). De uitslagen hiervan worden vertaald in een score.
  3. Een aantal swab-bemonsteringen in bijvoorbeeld afvoerputjes, koelblokken en snijmachines voor de controle op aanwezigheid van Listeria monocytogenes (een belangrijk pathogeen).
  4. Een aantal willekeurige eindproducten (bijvoorbeeld salade, soep of maaltijd) worden getest op totaal aeroob kiemgetal en Enterobacteriaceae.

Na analyse ontvang je de rapportage, waarmee aangetoond wordt, dat wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in de Hygiënecode AGF detailhandel.

Kosten

Voor het gehele monsternamepakket (leidingwater, werkomgeving, listeria, producten) bedragen de kosten € 450,- ex btw (niet-leden betalen € 600,- euro ex btw).

Wil jij het monsterpakket afnemen en dus alle monsternames laten uitvoeren, zodat je zeker weet dat je aan de Hygiënecode voldoet? Vul dan onderstaand formulier in.

Wil je meer informatie, neem contact op met AVN via 0318 - 440 222, keuze 4 of stuur een mail aan info@avn.nu.

Ja! Ik wil graag het monsternamepakket afnemen

Met het invullen van dit formulier, machtig je AVN de bijdrage voor het monsternamepakket van het bij AVN bekende IBAN-rekeningnummer te incasseren.