AVN-lobby

De lobby van AVN vindt op zoveel mogelijk terreinen plaats. Bij branchepartijen, ministeries, politieke partijen, overheisinstanties vragen we aandacht voor de grote uitdagingen en zelfs bedreigen waar onze branche op dit moment voor staat.

AVN-lobby relevante thema's

Samen met een groot aantal andere detailhandels branches en MKB NL/VNO-NCW, voert AVN sterke lobby op relevante thema's denk hierbij op dit moment aan de verhoging van het wettelijk minimumloon en de problematiek rondom energie.

AVN-lobby voor vermindering regeldruk

Daarnaast is AVN op diverse terreinen actief voor het verbeteren van bestaande en nieuwe wetgeving, zodat deze ook meer/echt geschikt (gemaakt) wordt voor het MKB in het algemeen en de bloemist in het bijzonder.

Ondernemers zijn veel tijd en geld kwijt aan overheidsregels. Denk aan formulieren invullen, vergunningen aanvragen of uitbetalen bij ziekte. Om de regeldruk te verminderen, zoekt de AVN naar nieuwe manieren om regels eenvoudiger te maken, af te schaffen of werkbaar te houden.

Meedenken?

Wil je meedenken en input geven op deze en eventueel andere onderwerpen? Aarzel niet om contact te zoeken.

AVN is vol energie bezig voor jouw bedrijf. De lobby gaat dan ook onverminderd verder.

Lokaal Retailbelang: Lokale lobbyorganisatie
Lokaal Retailbelang: Lokale lobbyorganisatie

Jouw lokale partner voor het versterken van je positie naar je gemeente en provinciale overheid.