AVN-lobby voor verbeterde wetgeving

AVN is op drie terreinen actief voor het verbeteren van bestaande en nieuwe wetgeving, zodat deze ook meer/echt geschikt (gemaakt) wordt voor het MKB in het algemeen en de groentespecialist in het bijzonder.

A. AVN-lobby voor vermindering regeldruk

Groentespecialisten zijn veel tijd en geld kwijt aan overheidsregels. Denk aan formulieren invullen, vergunningen aanvragen of uitbetalen bij ziekte. Om de regeldruk te verminderen, zoekt AVN naar nieuwe manieren om regels eenvoudiger te maken, af te schaffen of werkbaar te houden.

Samen met de brancheorganisaties van de bakkers, slagers, schoenherstellers en kappers (Coalitie Winkelambacht) heeft AVN aan staatssecretaris mevr. Keijzer een plan aangeboden om de regeldruk voor ondernemers in het winkelambacht te verminderen. Bijzonder is dat dit plan voortkomt uit een unieke publiek-private samenwerking: ondernemers en overheid pakken samen de hoge en complexe regeldruk aan!

De samenwerking tussen overheid, branches én ondernemers is succesvol. Het winkelambacht heeft enorm aan zichtbaarheid gewonnen in Den Haag. Op dit moment werken wij samen met de overheid om onderstaande punten te verbeteren

  1. Oplossen arbeidsconflicten kost werkgever te veel tijd en geld (formeel juridisch en papierwerk)
  2. Re-integratieplicht zwaar en niet toegesneden op winkelambacht
  3. Toegevoegde waarde RI&E beperkt
  4. Aangevraagde subsidie praktijkleren weegt niet op tegen de kosten
  5. Behoefte aan meer BBL- en BOL-leerlingen
  6. Aanbestedingen niet toegepast op kleine ondernemer
  7. Naleving AVG verplichtingen klantgegevens te ingewikkeld

Wil je meedenken en input geven op deze en eventueel andere onderwerpen? Aarzel niet om contact te zoeken.

B. AVN-Participatie in MKB-toets

Voor de MKB-toets werkt AVN samen met MKB-Nederland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. MKB-ondernemers kunnen in een vroeg stadium input en hun mening geven over komende wetgeving. Hierdoor krijg je zelf meer invloed op nieuwe wetteksten. Ben je geïnteresseerd in deelname aan het panel voor de MKB-toets, dan kan je je opgeven bij AVN.

C. Optimalisatie bestaande wetgeving via Commissie van Straalen

Aan AVN is gevraagd om bestaande wetgeving te optimaliseren voor MKB-ondernemers. 

Lokaal Retailbelang: Lokale lobbyorganisatie
Lokaal Retailbelang: Lokale lobbyorganisatie

Jouw lokale partner voor het versterken van je positie naar je gemeente en provinciale overheid.