Steeds meer en vaker spelen er lokaal/regionaal zaken waar je als ondernemer mee te maken hebt. Bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, openbare orde, aanbesteden, maatregelen die jouw lokale gemeente verordent enz.

Wat als de omgeving waar je zit (bijvoorbeeld de binnenstad of het winkelcentrum) achteruitgaat? Trekt je gebied dan nog wel voldoende bezoekers? Is er wel voldoende gevarieerd aanbod als het gaat om winkels, horeca en culturele voorzieningen? Komen mensen er graag? Al deze zaken vragen om een krachtige en deskundige lokale gesprekspartner. AVN is daarom betrokken geweest bij de vorming van Lokaal Retailbelang: de lokale lobbyorganisatie voor de retail-/detailhandel.

Lokaal Retailbelang

Lokaal Retailbelang is ontwikkeld door de gezamenlijke brancheorganisaties in de detailhandel en winkelambacht en richt zich op de lokale, regionale en provinciale overheid. Het kan daarbij gaan om langdurige trajecten, zoals een lokale detailhandels- of structuurvisie, maar ook om de aanpak van acute lokale en soms zelfs individuele problemen. Omdat je lid bent van AVN, kan je voor jouw lokale en regionale thema’s Lokaal Retailbelang inschakelen. Zo wordt jouw positie naar je lokale gemeente en provinciale overheid versterkt

Deskundig team met specialistische en lokale kennis

Lokaal Retailbelang beschikt over deskundige specialisten, die lokaal goede ingangen hebben in de politiek. Voor jouw lokale zaken en problemen kunnen zij de juiste ingangen vinden om deze te bespreken en op te lossen.

Voorbeelden van ondersteuning:

  • Ruimtelijke ordening
  • Detailhandels- en structuurvisies
  • Visies op binnensteden en winkelgebieden
  • Transformatie van winkelgebieden
  • Omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s
  • Mobiliteit, bereikbaarheid, parkeerbeleid
  • Oneerlijke concurrentie (winkelambacht) en vliegende winkels
  • Winkeltijden op lokaal niveau
  • Regionale samenwerking met AOC’s

Support inschakelen

Heb je lokale/regionale overheidszaken, waarvoor je goede hulp en deskundigheid nodig hebt? Zoek contact met AVN (0318- 440 222) of info@avn.nu dan brengen wij je in contact met de juiste lokale adviseur.​​​​​