Training en workshops

AVN heeft workshops speciaal voor groente- en fruitspecialisten en hun medewerkers, in eigen beheer. Data en locaties zullen vroegtijdig bekend worden gemaakt en bijzonder is dat deze altijd door zullen gaan, onafhankelijk het aantal deelnemers. We kunnen het ook veel meer regionaal gaan plannen waardoor de afstanden kleiner worden.

Bekijk hier en compleet overzicht van onze trainingen en workshops.

Diverse mogelijkheden

Niet alleen (groeps)workshops in ‘klaslokalen’, maar ook workshops op de eigen werkvloer met je eigen medewerkers, worden mogelijk. Daarnaast zullen we in samenspraak met de Studieclubs ook bekijken welke aanvullende wensen er zijn op het gebied van workshops, trainingen en/of bredere opleidingen. Deels in samenwerking met externe partijen, maar veelal met eigen mensen binnen AVN.

Maatwerk en scherpe tarieven

AVN ontvangt voor het verzorgen van deze activiteiten middelen vanuit het Sociaal Fonds. Iedere ondernemer betaalt aan het Sociaal Fonds jaarlijks een bijdrage. Het is dan ook niet meer dan logisch dat deze gelden ook weer zoveel mogelijk terugvloeien naar de werkvloer. Daar waar voorheen dure cursussen altijd eerst zelf door de ondernemer moesten worden voorgeschoten om vervolgens via een ingewikkelde procedure subsidie terug te kunnen krijgen, regelt AVN dit nu allemaal voor de ondernemer. Daardoor kunnen we direct al tegen scherpe tarieven allerlei workshops verzorgen en maatwerk leveren.

AVN biedt diverse mogelijkheden. Allemaal vraaggestuurd. Dus, zijn er specifieke vragen en/of wensen op dit gebied, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Er is echt heel veel mogelijk!

AVN Trainingsprogramma

AVN Trainingsprogramma

Het AVN Trainingsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit en de SZW-subsidie-regeling MDIEU