Meer budget en handelingsperspectief nodig voor verduurzaming mkb

Gepubliceerd op 19 april 2023

Duurzaamheid is één van de meest gebruikte termen van de afgelopen tijd. We krijgen er allemaal mee te maken, dus ook binnen het mkb moeten hiervoor de nodige stappen worden gezet. AVN is aangesloten bij MKB-Nederland en in gezamenlijkheid met ook VNO-NCW wordt een oproep gedaan richting de overheid: ‘Het kabinet moet een deel van het Klimaatfonds specifiek inzetten voor verduurzaming van het mkb en ondernemers handelingsperspectief bieden.’ Dit standpunt wordt geuit als reactie op de voortgangsbrief verduurzaming. die EZK-minister Adriaansens naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. ‘Daarin staat keurig welke regelingen er zijn en wat anders moet, maar we missen nog concrete uitwerking’, aldus MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof. ‘Wat nodig is, is een gericht én integraal programma dat ondernemers ook echt bereikt. Er moet echt snel een tandje én budget bij, want wat nu voorligt is weinig ambitieus.’

Aanbod verbeteren

We pleiten al langer voor zo’n integraal programma met maatregelen die aansluiten bij de verschillende typen bedrijven – qua energieverbruik – binnen het brede mkb. Drie jaar geleden bleek dat het mkb als gevolg van het Klimaatakkoord voor een investeringsopgave van zo’n 25 miljard euro staat. Die gaan samen met lange en vaak onrendabele terugverdientermijnen. Vonhof: ‘Financiering is voor het mkb sowieso al een probleem en dat geldt nog sterker bij dit soort investeringen. Daar moet het aanbod flink worden verbeterd.’

Sectoraal organiseren

Dat geldt ook voor de overheidsregelingen voor verduurzaming. Daar is het probleem dat ze ondernemers vaak niet bereiken of onvoldoende gericht zijn. ‘Er is nu ook nauwelijks mogelijkheid om regelingen uit te voeren via de brancheorganisaties, terwijl het schaalvoordelen en kennisdeling biedt als je verduurzaming sectoraal organiseert’, zegt Vonhof. ‘Juist branches kunnen een belangrijk vliegwiel zijn bij de verdere verduurzaming van het mkb.’

Verder in gesprek

Positief is in elk geval dat de minister in de brief aankondigt dat zij samen met minister Jetten en De Jonge gaat bekijken hoe zij ondernemers actief kunnen benaderen en ondersteunen bij de verduurzaming van zowel het bedrijfsgebouw als het productieproces. ‘Daarover gaan we graag verder met het kabinet in gesprek, aan de hand van de voorstellen die we eerder al hebben ingediend om het mkb met gericht beleid per doelgroep te ontzorgen en ondersteunen’, aldus Vonhof.

Mobiliteit

Naast een gericht programma per doelgroep vragen VNO-NCW en MKB-Nederland ook om handelingsperspectief voor ondernemers waar het gaat om de mobiliteit. ‘Met de zero-emissiezones, afschaffing van de BPM-vrijstelling op fossiele bestelbussen én de CO2-norm voor zakelijk en woon/werkverkeer ligt er wel veel tegelijk op het bord. En als je wilt dat ondernemers overstappen op elektrische bestelbussen, zorg dan voor voldoende budget in de subsidieregeling. Er rijden bijna 1 miljoen busjes in Nederland, maar de subsidie bereikt niet meer dan 10.000 ondernemers. Ook zijn de laadcapaciteit én de actieradius van veel busjes nog altijd een probleem. Wat vraag je dan van ondernemers?’, aldus Vonhof.