Geen verhoging AVN-contributie in 2023

Gepubliceerd op 5 januari 2023

Mede vanwege de oorlog in Oekraïne heb je als ondernemer in 2023 de nodige uitdagingen: Kostenstijgingen op diverse terreinen, hoge inflatie, laag consumentenvertrouwen, gestegen loonkosten. Bestuur en ledenraad hebben daarom besloten de AVN-contributie voor 2023 niet te indexeren, deze blijft dus gelijk. We vinden het van het grootst belang dat jij je kan concentreren op handhaven en waar mogelijk verbeteren van je rendement.

AVN-lobby voor jou

AVN heeft, samen met andere branches binnen het MKB, in 2022 veel energie gestoken in de lobby. Daarbij hebben we resultaten geboekt in de coronaperiode en op het verlagen van de BTW op groente en fruit (naar 0%). AVN mag meepraten met het Ministerie over de praktische invoering ervan (naar verwachting begin volgend jaar). Ook voor het komende jaar zal de lobby worden voortgezet, waarbij vooral aandacht zal worden gevraagd voor het verdienmodel van versspecialist. 

Zicht op je cijfers!

In tijden als deze is het extra belangrijk om actueel inzicht in je cijfers te hebben en dit te vertalen naar je bedrijfsvoering. De omzet per arbeidsuur is een belangrijke indicator die aangeeft hoe de prestatie in jouw bedrijf is. AVN helpt je graag om dit (eenvoudig) in beeld te brengen. Ook ondersteunen we je graag bij het verbeteren van je rendement. Kijk hier voor de details.

Geen medewerkers?
Vraag dan € 150,- korting op de AVN-contributie aan

AVN-leden die geen medewerkers in dienst hebben, hebben recht op een korting van €150,- (ex. BTW) op de jaarcontributie. Heb jij per 31-12-2022 geen personeel en wil je de korting ontvangen? Stuur dan uiterlijk 31 maart 2023 een e-mail naar info@avn.nu, o.v.v. “korting lidmaatschap + je AVN-lidmaatschapsnummer”. De korting wordt verrekend in mei. 

We zijn er voor jou!

In voorgaande jaren hebben we de ‘deursticker’ van het lidmaatschap opgestuurd. Omdat niet iedereen hier gebruik van maakt, kan de sticker nu worden aangevraagd en krijg je deze gratis toegestuurd. Bestellen kan hier.

Heb je (andere) vragen of behoefte aan informatie, neem dan vooral contact met AVN op via (0318) 440 222 of info@avn.nu. Schuif de vragen niet vooruit. Onze medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden op alle vlakken van de bedrijfsvoering.

We wensen je een succesvol 2023, waarbij je uiteraard weer mag rekenen op onze dagelijkse steun!