AVN-lobby weer nodig: daling BTW op AGF naar 0% nog allerminst zeker!

Gepubliceerd op 20 april 2023

Regeerakkoord met ambitie voor btw-verlaging op groente/fruit

In het regeerakkoord is opgenomen dat het Kabinet in basis de ambitie heeft om te komen tot verlaging van het btw-tarief op groente/fruit en daarvoor in de komende periode een onderzoek zal doen. Daarbij is er overigens grote steun in de oppositie voor de verlaging van dit btw-tarief.

Resultaten onderzoek: is een btw-verlaging wel zinvol?

Afgelopen maanden is door een extern onderzoeksbureau in opdracht van het ministerie van Financiën dit onderzoek uitgevoerd: hoe nuttig en efficiënt werkt een btw-verlaging van AGF op de beoogde doelstellingen (verbeterde consumptie van gezonde voeding/AGF in het algemeen en AGF ook beter bereikbaar voor consumenten met een mindere portemonnee). AVN heeft, met een groot aantal anderen, kunnen bijdragen aan dit onderzoek.

Eerste conclusies en advies niet positief

Het bureau concludeert dat het niet erg doelmatig en efficiënt is om een btw-verlaging op AGF door te voeren. Via andere instrumenten (bijv. subsidies voor doelgroepen, minima) worden mogelijk betere resultaten bereikt. Daarnaast is het bepalen van de definitie van AGF een lastig punt gebleken, omdat er vanuit de totale sector geen overeenstemming is bereikt (wel/niet bewerkt). Dit blijkt in het advies ook een lastige hobbel te zijn. Klik hier voor het complete rapport.

Vervolg-lobby: gezondheidscoalitie aan het werk

AVN wil middels de btw-verlaging bereiken dat mensen met een minder ruime portemonnee betere toegang krijgen tot gezonde voeding en AGF in het bijzonder. Vooral deze groep blijkt minder gezonde keuzes maken. Daarnaast is een btw-verlaging ook noodzakelijk om te komen tot daadwerkelijk gezonde consumptie in het algemeen, omdat tot op heden blijkt dat de consumenten in Nederland in de breedte niet komen aan de geadviseerde dagelijkse consumptie van AGF. In het kader van het preventie-akkoord is het niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk, dat er gezonder wordt geconsumeerd, met AGF als belangrijke invulling. Als er geen verandering in consumptie gaat komen, zullen de kosten van gezondheidszorg (obesitas, diabetes enz.) explosief stijgen, waarbij de stijging van deze kosten wel eens hoger kan zijn dan de investering op een verlaagd btw-tarief.

AVN heeft de handen ineengeslagen met GroentenFruit Huis met waar mogelijk ook andere gezondheid bevorderende organisaties. Op korte termijn willen we de fracties van de Tweede Kamer een goed en compleet beeld geven van de waarde en werking van AGF in het kader van gezondheidsbevordering. Voor zover nu bekend zal er besluitvorming kort na de zomer plaatsvinden, dit op basis van een brief van het Kabinet.

Tijd voor powerplay van MKB-VNO/NCW

Daarnaast willen we ook MKB-VNO-NCW inschakelen om op het allerhoogste niveau het gesprek over btw zo te leiden, dat verlaging van het tarief echt gerealiseerd zal worden.

Extra acties op korte termijn?

Op korte termijn zullen we naar de politiek een eerste signaal geven dat het rapport van het onderzoeksbureau nogal eenzijdig naar de werkelijkheid heeft gekeken. Met onze informatie erbij hopen we diverse fracties en ministers te bereiken met goede informatie over de gezondheidswaarde van AGF. 

Daarnaast zal eerst in klein verband een ondernemersactie worden opgezet, om deze bij succes uit te rollen over de gehele branche. Mocht het nodig zijn om jullie als ondernemers bij landelijke acties (bijvoorbeeld weer op het Binnenhof) te betrekken, dan rekenen we op jullie aanwezigheid en inzet.

Als er meer nieuws is, zullen we dit uiteraard zo spoedig mogelijk melden.