Om verzuim te verminderen en het werken bij de groente- en fruitspecialist te optimaliseren hebben AVN en de sociale partners een Arbocatalogus opgesteld.

Gerelateerd aan de meest voorkomende oorzaken van verzuim zijn maatregelen ter verbetering omschreven. Ondernemers wordt dringend geadviseerd de omschreven maatregelen waar nodig in de bedrijven toe te passen en door te voeren.

Klik hier om de Arbocatalogus te downloaden.

Branche RI&E

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Branche RI&E