Proeftijd

Tijdens het onderhandelingsproces van de WAB is enige tijd sprake geweest om de proeftijd te verlengen naar vijf maanden. Deze wijziging is na veel kritiek geschrapt. Nu deze wijziging niet doorgaat zal er inhoudelijk in de proeftijd niks wijzigen.

De wet geeft de mogelijkheid om in de arbeidsovereenkomst een proeftijd (artikel 7:652 BW) op te nemen. Afhankelijk van de duur van de overeenkomst kan de proeftijd één of twee maanden duren. 

Één maand:

  • de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar;
  • de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd maar de einddatum hiervan is niet op een kalenderdatum vastgesteld. Denk hierbij aan een overeenkomst voor een bepaald project.

Twee maanden:

  • de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor twee jaar of langer.

LET OP
De proeftijd is nietig indien:

  • deze niet schriftelijk overeengekomen is.
  • deze in een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter is opgenomen.
  • er sprake is van een opvolgende arbeidsovereenkomst.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het lezen van deze artikelen nog vragen, dan kun je contact opnemen met AVN Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 - 13.00 uur op het nummer (0318) 72 78 26, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridischadvies@avn.nu

Overzicht wijzigingen WAB
Overzicht wijzigingen WAB
AVN Juridische dienst
AVN Juridische dienst

Gratis helpdesk voor eerstelijns juridische vragen.