Premiedifferentiatie WW

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is per 1 januari 2020 de sectorpremie vervallen. De WW-premie is hiervoor in de plaats gekomen. Werkgevers betalen voor werknemers met een flexibel contract een hogere premie dan dat zij voor werknemers met een vast contract betalen. Het is dus nu voor de werkgever financieel aantrekkelijker om werknemers een vast contract aan te bieden.

Klik hier voor de definitie oproepovereenkomst.

Lage WW-premie voor:

 • Werknemers die een vast contract hebben. Hiervan is sprake indien er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is die geen oproepovereenkomst is.
 • Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en maximaal 48 uur (per vier weken) of 52 uur (per maand) loon uitbetaald krijgen.
 • Leerlingen die de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen

Hoge WW-premie voor:

Alle andere dienstverbanden, waaronder:

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 • Oproepovereenkomsten.

Onder oproepovereenkomsten vallen onder andere:

 • De nul-uren-overeenkomst
 • De min-max-overeenkomst

Een arbeidsovereenkomst is met ingang van 1 januari 2020 een oproepovereenkomst indien:

 • De omvang van de arbeidsduur niet precies met een vast aantal uren per maand of per jaar vastgelegd is in de schriftelijke arbeidsovereenkomst.
 • De werknemer geen loon krijgt over de uren welke deze niet gewerkt heeft.

Herzien van de WW-lage premie:

In twee gevallen is het mogelijk dat met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing is.

 • De arbeidsovereenkomst eindigt binnen twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking;
 • De werknemer in één kalenderjaar 30% meer uren gewerkt heeft dan daadwerkelijk in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Verplichtingen voor de werkgever:

 • Voortaan dien je de soort arbeidsovereenkomst op de loonstrook te vermelden.
 • Er dient een kopie van de schriftelijke arbeidsovereenkomst in de loonadministratie te worden opgenomen.

Het verschil tussen de hoge- en lage WW-premie zal 5% zijn. De voorlopige hoge WW-premie is vastgesteld op 7.94% en de lage WW-premie op 2.94%.

De regering heeft een Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. In dit document zijn alle details over de nieuwe WW- premies uitgewerkt. Het een en ander kun je daar nog eens rustig en uitgebreid teruglezen.

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van het voorgaande dan kun je contact opnemen met ADN Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 – 13.00 uur op het nummer 0318 - 727826, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridischadvies@agfdetailhandel.nl

Overzicht wijzigingen WAB
Overzicht wijzigingen WAB
AVN Juridische dienst
AVN Juridische dienst

Gratis helpdesk voor eerstelijns juridische vragen.