Onderbreking tijdelijke contracten

Al eerder is aangegeven hoe de ketenregeling wijzigt onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag vanaf januari 2020 3 jaar zijn, in plaats van 2 jaar, voordat er sprake is van een vast dienstverband. Het is weer zoals het was vóór 2015. Maar geldt dat ook voor het doorbreken van de keten?

Vóór 2015 kon een keten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden doorbroken met een tussenpoos van meer dan drie maanden.

Nu (vanaf 2015) start een nieuwe keten pas als de onderbreking meer dan 6 maanden duurt. Als er sprake is van een onderbreking van 6 maanden of minder, blijft de keten dus in stand en wordt deze onderbrekingstermijn meegeteld bij het vaststellen van de duur van de keten.

Op dit punt brengt WAB vanaf 2020 voor bepaalde werkgevers een mogelijke wijziging met zich mee. Als er in een bepaalde branche maximaal 9 (aaneensluitende) maanden per jaar werk kan worden aangeboden, mag de onderbreking korter zijn, maar wel meer dan 3 maanden. Om werking te hebben, moet dit in een CAO zijn opgenomen. Bloemisten komen voor deze verkorte onderbreking hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking; de doorbrekingstermijn blijft aldus 6 maanden.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het lezen van deze artikelen nog vragen, dan kun je contact opnemen met AVN Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 - 13.00 uur op het nummer (0318) 72 78 26, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridischadvies@avn.nu

Overzicht wijzigingen WAB
Overzicht wijzigingen WAB
AVN Juridische dienst
AVN Juridische dienst

Gratis helpdesk voor eerstelijns juridische vragen.