Veel onduidelijkheid wetgeving wegwerpplastic

Gepubliceerd op 13 juni 2023

Per 1 juli zal er nieuwe wetgeving ingaan met betrekking tot plastic wegwerpverpakkingen. Doel daarbij is om met deze wetgeving de hoeveelheid plastic te beperken om milieuwinst te behalen en zwerfafval te beperken. Een doelstelling we het vanuit AVN natuurlijk mee eens, echter, de regeling is te complex, onduidelijk en daarmee niet werkbaar voor het ambachtelijk mkb-bedrijf. 

Gezamenlijke lobby

AVN voert, samen met de andere versbranches, lobby tegen de nieuwe wetgeving rondom ‘Single Use Plastics (SUP)’. Collega brancheorganisatie KNS (slagers) is hierbij de woordvoerder richting het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om onze bezwaren, en ter voorkoming van problemen die zeker gaan ontstaan vanuit deze wetgeving, heeft de KNS op 8 juni een brandbrief gestuurd aan Staatssecretaris Heijnen met het verzoek tot het uitstellen van het toezicht tot er een praktische oplossing is. Deze brief is door de andere versbranches, waaronder AVN, nadrukkelijk onderschreven.  

AVN zal steeds de actuele ontwikkelingen op dit belangrijke thema blijven communiceren. Hou onze website en nieuwsbrief dus in de gaten de komende tijd.