Vakbonden niet bereid tot meewerken aan minder hoge loonstijging, ondanks problemen in de branche. Loontabel stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%.

Gepubliceerd op 29 december 2022

De lonen in de loontabel stijgen per 1 januari 2023 met 10,15%. Dat is de totale stijging van het wettelijk minimumloon, bestaande uit een regulier deel en een stijging vanwege structuurverandering. De marktomstandigheden in de branche zijn niet gemakkelijk: grote kostenstijgingen m.n. op gebied van energie, inkoop en huur in combinatie met een historisch laag consumentenvertrouwen. AVN heeft bij de vakbonden FNV en CNV erop aangedrongen om niet de volledige loonstijging nu door te voeren, helaas is aan onze dringende oproep geen gehoor gegeven.

Dit betekent dat de lonen in de tabel met 10,15% per 1 januari 2023 worden verhoogd. In ieder geval dat deel van de lonen dient ook met dat percentage te worden verhoogd. De loontabel (zowel maandlonen als uurlonen) zijn hierop aangepast (klik hier). 

Kostenstijging doorberekenen (waar mogelijk)

Gezien deze en andere toegenomen kosten adviseert AVN deze kostenstijgingen zoveel mogelijk door te berekenen in de eindprijzen aan de klanten. Daarnaast adviseert AVN alle efficiency-maatregelen te treffen, om het rendement zoveel mogelijk op peil te kunnen houden. Het op de juiste manier inzetten van medewerkersuren behoort daar zeker ook bij. Een handig hulpmiddel om te bepalen of de inzet van jouw medewerkers voldoende efficiënt is, is de arbeidsproductiviteit klik hier om deze eenvoudig uit te rekenen

AVN-lobby

Tenslotte: ook in 2023 zal AVN zich blijvend inzetten om toekomstige loonontwikkelingen betaalbaar te houden. De lobby voor fiscale compensatie van grote stijgingen van het wettelijk minimumloon (WML) staan hoog op onze agenda.

Voor meer informatie en contact:

Heb je vragen over de nieuwe loontabel en de consequenties voor jouw bedrijf? Bel of mail met de AVN-CAO-helpdesk, 0318 - 72 78 26, juridischadvies@avn.nu en we zullen je zoveel mogelijk persoonlijk verder helpen.