Terugblik Algemene Ledenvergadering AVN 2022

Gepubliceerd op 23 november 2022

Voor het eerst onder de nieuwe naam Ambachtelijke Versdetailhandel Nederland, werd op 22 november de Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze vond plaats op het kantoor van AVN in Ede.

Agenda

Op de agenda stond de (financiële) verantwoording over het verenigingsjaar 2021, een toelichting op het lopende jaar 2022 en de presentatie van het (voorlopige) Jaarplan 2023. AVN heeft een goed verenigingsjaar achter de rug. Gelet op alle ontwikkelingen en de uitdagingen waar we voor staan, werd besloten om geen contributieverhoging door te voeren voor 2023, daarnaast blijft de restitutie voor leden zonder personeel gehandhaafd.

Op de agenda stond ook de verkiezing voor 2 zetels in de Ledenraad en 1 voor het Algemeen Bestuur.  Tijdens de vergadering konden de aanwezige leden hun stem uitbrengen, digitaal was in de voorliggende periode ook de mogelijkheid geboden om te stemmen. Telling van alle stemmen leverden voor Henk Huver een zetel op in het bestuur. In de Ledenraad werden, unaniem, twee vertegenwoordigers vanuit Landwinkel gekozen: Tineke Klumpenaar en Jan Herm Bokdam.

Na de aanstelling van de nieuwe leden werd afscheid genomen van 2 ‘oud’ gedienden: Tonny van Eldijk als bestuurslid en Adrie Bakker als Ledenraadslid. Beide hadden een lange, bestuurlijke carrière binnen AVN achter zich. De voorzitter sprak woorden van dank uit voor hun buitengewone inzet en bijdrage over de afgelopen 25 jaar.

Uitdagingen 2023

Gelet op alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar, staat de branche voor het komende jaar voor de nodige uitdagingen: extreme energiekosten, sterk stijgende lonen en oplopen huurkosten zijn daarin de belangrijkste factoren. AVN zal daarin ondersteuning aan de leden gaan verzorgen middels de introductie van een nieuw STAP programma: STAP Rendement. STAP rendement gaat jou helpen betere inzage te krijgen op je cijfers, calculatie en daarmee je rendement. Daarnaast zal AVN op de genoemde thema’s, samen met goede samenwerkingspartners, sterke lobby blijven voeren richting de overheid.

Warm Welkom in onze winkel

Tijdens de vergadering werd de nieuwe campagne ‘Warm Welkom in onze winkel’ gepresenteerd. Een campagne die zich, samen met andere branches, richt op de consument. Alle leden van AVN ontvangen hiervoor een bijzonder, warm pakket. De bedoeling is om dit door te zetten richting de consument waarbij er extra aandacht wordt gegeven aan ‘Vitamine A’ waarbij de ‘A’ staat voor aandacht voor de klant. Meer informatie klik hier.

Woord van dank

Vanuit de voorzitter, Marco Dijkema, werd een woord van dank uitgesproken richting alle leden voor het vertrouwen in AVN. Dank was er ook richting eenieder die zich inzet voor AVN. AVN is toegegroeid naar een krachtige, gezonde en actieve vereniging die ook het komende verenigingsjaar weer vol zal inzetten op het ondersteunen en behartigen van de belangen van de leden.