Onze lobby: Verlagen werkgeverslasten ivm stijging WML

Gepubliceerd op 19 april 2023

Per 1 januari 2024 zal het Wettelijk Minimumuurloon worden gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Dit betekent dat de minimum uurlonen van langere werkweken worden opgehoogd naar hetzelfde uurloon als bij de 36-urige werkweek. Hetgeen voor onze CAO van toepassing is, we gaan in onze CAO uit van een 40-urige werkweek. De aanpassing van het uurloon zal geen invloed hebben op de lengte van de werkweek, deze zal dan ook volgens cao blijven bestaan. Voor onze branche betekent dit een stijging van het WML van ruim 10%, met grote gevolgen voor de rest van het loon- en functiegebouw.

Deze wetgeving en de stijging van de bruto uurlonen gaat door en kunnen we middels lobby niets meer aan veranderen. Vanwege de impact van de aanpassing heeft AVN, in samenwerking met INretail, het voortouw genomen om samen met andere branches te pleiten voor het verlagen van de werkgeverslasten. Door onze inzet, een aantal maanden geleden, heeft de Eerste Kamer de minister van SZW de opdracht gegeven te onderzoeken hoe zij dit kan doen. Helaas heeft dit tot op heden onvoldoende direct effect. Daarom gaan we nu actief bijdragen aan een internetconsultatie en zullen MKB/VNO-NCW vragen dit thema op het hoogste niveau bespreekbaar te maken. Lees meer in deze brief.

Uiteraard houden we je op de hoogte.