Nieuwe model arbeidsovereenkomsten

Gepubliceerd op 3 augustus 2022

De wet (en ook onze CAO) schrijft voor wat er minimaal in de schriftelijke arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen. Dit betreft de informatieplicht die op jou als werkgever richting je werknemers rust. Vanaf 1 augustus 2022 is de informatieplicht verder uitgebreid. Dit betekent dat bij de aanvang van het dienstverband de werknemer extra geïnformeerd moet worden. Wat dit exact inhoud hebben wij reeds eerder gecommuniceerd.

Maar wees gerust  

Veel informatie is gelukkig al opgenomen in onze CAO, zodat in de arbeidsovereenkomst op die punten simpelweg naar de CAO verwezen kan worden. Ook is het mogelijk dat je een Huishoudelijk reglement hebt waarin één en ander al is opgenomen. Daarnaast zijn de model arbeidsovereenkomsten aangepast naar de nieuwe wetgeving. Je kan ze hier downloaden. Het is van belang dat werknemers ook alle bijlagen ter hand gesteld krijgen, voor zover dit nog niet is gebeurd. Deze maken immers onderdeel uit van de overeenkomst en valt onder de informatieplicht van de werkgever.

Voor wat betreft de bestaande overeenkomsten kan worden volstaan met een zogenaamd addendum, modellen daarvan kan je ook hier downloaden.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het lezen van deze artikelen nog vragen, dan kun je contact opnemen met AVN Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 - 13.00 uur op het nummer (0318) 72 78 26 gedurende de hele dag zijn wij ook per e-mail bereikbaar juridischadvies@avn.nu.

 

Een man en een vrouw aan tafel met een contract die de vrouw tekent