Maatregelenladder Corona: samenleving openhouden

Gepubliceerd op 22 september 2022

Met alle andere (economische) zaken die er op dit moment spelen, lijkt corona wat naar de achtergrond te zijn verschoven. Dat is logisch en op dit moment zijn er ook nog geen ontwikkelingen die zorg baren. Toch komt het najaar er weer aan en lopen de besmettingscijfers weer op. Corona is niet weg en voorspellen hoe het zich verder gaat ontwikkelen is lastig.

Beleid overheid: samenleving open

De samenleving openhouden is het uitgangspunt van de lange termijnaanpak corona. Daarbij zijn er twee gelijkwaardige doelen: sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit en vitaliteit en het toegankelijk houden van de zorg voor iedereen. Om het virus in toom te houden heeft iedereen - overheid, bedrijven, instellingen en de inwoners van Nederland - een verantwoordelijkheid. Daarmee geeft de overheid aan dat er in feite geen onderscheid gemaakt zal worden tussen essentiële- en niet-essentiële winkels. Dit is hetgeen AVN ook altijd al voor hebben gepleit. Immers is gebleken dat het openhouden van de detailhandel slechts een zeer geringe invloed heeft op de besmettingsaantallen. Ook het Coronatoegangsbewijs (CTB) komt niet terug in het overzicht van de maatregelen van de overheid.

Sectorplannen

De verschillende sectoren hebben een eigen sectorplan opgesteld. Zo is er een plan opgesteld voor de detailhandel. De maatregelen in de sectorplannen zijn door de overheid uitgewerkt in maatregelenladders. Dit zijn stappen van licht naar zwaar die genomen kunnen worden om een opleving van het virus te remmen en om te voorkomen dat een sector de deuren moet sluiten. Deze variëren van maatregelen die sectoren zelf kunnen nemen (preventiemaatregelen) zoals looproutes en handpompjes bij de deur tot maatregelen die de overheid kan nemen op basis van de maatregelenladders (juridisch-afdwingbare interventiemaatregelen) zoals het invoeren van de 1,5 meter afstand of een alternatief daarvoor.

Bewust en waakzaam

De overheid roept op tot het bewust blijven voor het feit dat corona niet weg is. Op de hygiëne blijven letten (handen wassen), goed ventileren, testen bij klachten en thuisblijven bij besmetting. Het is van belang dat we daar in onze winkels ook op blijven letten. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we in het groene gedeelte van de maatregelenladder blijven!