Lonen omhoog? Compenseer de werkgever!

Gepubliceerd op 15 september 2022

Prinsjesdag komt steeds dichterbij. Volgende week dinsdag zal het Kabinet de (financiële) plannen presenteren en komt er duidelijkheid over de inhoud van alle maatregelen. De dagen erna volgen de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer en krijgen alle politieke partijen de kans om te reageren op de inhoud van de miljoenennota. Hoewel de uitgelekte informatie nog niet definitief is, maakt AVN zich wel grote zorgen over de gevolgen voor de (kleine) MKB-bedrijven. De lobby is dus in volle gang.

Gevolgen van de stijgende (WML) lonen

De lonen moeten omhoog, dit wordt ook breed gedragen door het gehele MKB, echter zoals het er nu naar uitziet in de uitgelekte plannen, gaat dit op een onverantwoorde manier gebeuren met grote gevolgen voor onze branche(s). VNO-NCW en MKB-Nederland hebben, namens de gezamenlijke branches die hier zijn aangesloten (waaronder AVN), een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Waar vanuit de koepelorganisaties VNO-NCW/MKB NL de bezwaren rondom de (snelle) stijging van het WML zonder compensatie richting politiek zijn geuit, hebben de gezamenlijke detailhandelsbranches en winkelambachten deze oproep verder aangescherpt met een aanvullend schrijven naar alle politieke partijen in de Tweede Kamer afzonderlijk. 

Belangrijkste bezwaren

In deze brief worden op een scherpe manier de belangrijkste bezwaren onder de aandacht gebracht: 

  • Stijging van het minimumloon zonder compensatie heeft voor de detailhandel en winkelambachten als grootste private werkgever in Nederland zware gevolgen; 
  • Zonder het verlagen van lasten op arbeid, zal meer werken niet meer gaan lonen en komt het grootste deel van de stijging slechts ten goede aan de staatskas;
  • De overheid gaat nu te veel op de stoel van sociale partners zitten en zadelt hen vervolgens op met een onevenwichtigheid in;
  • Het minimumuurloon baseren op een werkweek van 36 uur werkt oneigenlijk kostenverhogend; 
  • In de detailhandel en winkelambachten zijn de marges beperkt. Veelal moet uit die (winst)marge ook nog het eigen inkomen worden betaald, die door het voorstel straks onder de armoedegrens uitkomen.    

Druk blijven opvoeren

Het is belangrijk om, in aanloop naar Prinsjesdag en aansluitende de politieke beschouwingen, de druk op de politiek hoog te houden. De problematiek van de detailhandel krijgt ook steeds meer aandacht in de media. Veelal samen met de problemen rondom de energiecrisis. De samenwerking van AVN met de andere branches helpt daarbij. Met elkaar vertegenwoordigen we een belangrijk deel van het totale MKB. De overheid zadelt de grootste private werkgever, die de detailhandel met de winkelambachten is, met enorme problemen op met reële risico’s voor de werkgelegenheid en de continuïteit. Onze lobby gaat daarom onverminderd door.