Grote zorgen over plannen stijging Wettelijk Minimum Loon

Gepubliceerd op 2 september 2022

In de uitgelekt Kabinetsplannen voor de begroting van volgend jaar is de verwachting dat de stijging van het Wettelijk Minimum Loon(WML) in één keer wordt doorgevoerd, daar waar dat eerst over drie jaar uitgesmeerd zou worden. Dit betekent een stijging van het WML van 10% per 1 januari 2023. (later toegevoegd) "Op 23 september is door de ministerraad op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dit aan te passen naar 10,15%." Veel van de loonschalen binnen de branche zijn gerelateerd aan het WML, dat betekent dat de loonkosten voor onze CAO lonen ook sterk zullen gaan stijgen.

Gezamenlijke lobby

AVN voert een gezamenlijke lobby met veel andere branches waarin een dringend beroep wordt gedaan op het Kabinet om minimumloonmaatregelen zoals die nu op tafel liggen niet door te voeren. Bekijk het persbericht dat vanuit de gezamelijke branches naar de landelijke media is gestuurd. In deze lobby pleiten we voor een beter netto-effect op de loonstrook voor werknemers door verlaging van belasting op arbeid in plaats van de brutolonen te verhogen waarin ook nog eens het risico schuilt dat medewerkers hun recht op toeslagen verliezen.

Gevolgen nog groter

De maatregelen van het kabinet gaan overigens verder dan een loonstijging van 10%. Het voornemen is om de stijging te baseren op het uurloon van een 36-urige werkweek. Onze CAO is gebaseerd op  40-urige werkweek, waardoor de maandlonen nog eens aanzienlijk hoger gaan uitvallen.

Consequenties voor de toekomst

In de lobby wijzen we de overheid op de gevolgen voor de (langere) termijn. Ondernemers hebben de afgelopen periode al te maken gekregen met vele andere kostenstijgingen, waaronder de enorme stijgingen van energiekosten die doorwerken op alle onderdelen van de bedrijfsvoering. De nieuwe loonmaatregelen betekenen naar verwachting de nekslag voor een groot aantal ondernemers en daarmee voor de (lokale) werkgelegenheid voor jongeren en vakmensen.

AVN zal zich blijven inzetten

Naast alle andere belangrijke thema’s die nu spelen, waarmee de continuïteit van de branche in gevaar komt, zullen we ons hard blijven maken tegen de voorgenomen plannen om het WML in één keer te verhogen. Het helpt ons in onze lobby om de verhalen uit de praktijk door te vertalen naar de politiek. Wil jij jouw verhaal met ons delen, meldt je dan bij AVN. Dit kan via de e-mail of telefonisch via jouw bedrijfsadviseur.

Dame met een tankpistool in de ene hand en briefgeld in de andere hand