Cao vereist actie van ondernemers

Gepubliceerd op 5 september 2023

Vanaf 2007 is in de cao geregeld dat werkgevers verplicht zijn een WIA-verzekering af te sluiten voor de medewerkers. Omdat de regeling niet meer aansloot bij de actualiteit is deze door de Cao-partijen per 1 april 2022 aangepast.
Belangrijk is dat je actie onderneemt en eventueel je verzekeringen hierop aanpast. Nog niet gedaan? Lees dan dit bericht.

Wat is er veranderd?

Een medewerker kan na 2 jaar ziekte geconfronteerd worden met een forse inkomensachteruitgang. Om dit grotendeels op te vangen is in de cao een verplichte WIA-verzekering voor medewerkers opgenomen. Deze WIA-verzekering bestond uit twee delen:

  1. Loondervingsverzekering
  2. WGA-gat verzekering

Er werd nauwelijks gebruik gemaakt van de loondervingsverzekering dat besloten is dit onderdeel niet meer op te nemen in de nieuwe cao. Daarentegen is de WGA-gat verzekering uitgebreid met een unieke éénmalige uitkering van € 10.000,- (bij full time dienstverband en anders pro rata) voor medewerkers die in de IVA terechtkomen. Met deze uitkering kunnen medewerkers extra kosten opvangen in de thuissituatie.

Grote gevolgen als je niets doet

Je kan ervoor kiezen om hiervoor een verzekering afsluiten. Doe je dat niet en wordt één van jouw medewerkers langdurig arbeidsongeschikt, dan moet je de aanvulling op de WGA-uitkering en de éénmalige IVA-uitkering zelf betalen. Het gaat dan al snel om enorme bedragen!

Heb je in het verleden hiervoor een verzekering afgesloten dan voldoet deze verzekering niet meer aan de situatie per 1 april 2022. Omdat dit vervelende financiële consequenties voor je kan hebben adviseren wij je om contact op te nemen met jouw verzekeraar/ tussenpersoon en om een schriftelijke bevestiging te vragen dat de verzekering voldoet aan de Cao voor de AGF Branche. Dan weet je zeker dat je goed zit!

Nog niets geregeld, neem contact op met AVN Risk en zij helpen je verder!

Om de nieuwe cao-regeling te verzekeren is er door de Cao-partijen een mantelovereenkomst gesloten via AVN Risk. Deze overeenkomst sluit naadloos aan bij de nieuwe cao-bepaling. Werkgever en werknemer dragen ieder 50% van de kosten van deze verzekering. Daarmee weet je zeker dat je het goed geregeld hebt.

Wil je gebruik maken van deze mantelovereenkomst neem dan contact op met AVN Risk en laat je goed/objectief informeren. Het telefoonnummer is (030) 284 86 13. Of kijk voor meer informatie op www.avnzorgportaal.nl.​​​​​​