Aan het AVN lidmaatschap zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 

  • Vanaf het moment van inschrijving is je onderneming lid van AVN. De periode van het AVN-Kennismakingspakket eindigt na de zesde volle kalendermaand na ondertekening van het digitale formulier.
  • Tijdens de laatste volle kalendermaand van de kennismakingsperiode beslis je of je betalend AVN-lid wil worden.
  • Pas als je gedurende de laatste volle kalendermaand van de kennismakingsperiode besloten hebt om daarna betalend AVN-lid te worden, betaal je voor het eerst met ingang van de zevende volle kalendermaand na ondertekening van het digitale formulier, de contributie voor het AVN-lidmaatschap.
  • Je stemt in met het AVG-beleid van AVN en geeft AVN toestemming je persoonlijke gegevens te beheren en te gebruiken, conform het AVG-beleid van AVN.

Statuten

De uitgangspunten met betrekking tot het lidmaatschap bij AVN zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn hier te bekijken.

Kosten van AVN-lidmaatschap

De AVN-contributie bedraagt € 440,75 per jaar (2022), inclusief lidmaatschap MKB-Nederland. De contributie betaal je maandelijks via automatische incasso.
Per filiaal wordt € 105,58 extra in rekening gebracht. 

Een ondernemer kan aanspraak maken op de Retributie-regeling van AVN “indien de bedrijfsvoering zonder verrichte en beloonde arbeid van medewerkers (eigen of ingehuurd via uitzend/payroll-constructie) geschiedt, waarbij de ondernemer, eventueel samen met zijn partner als eigenaar/vennoot, de volledige bedrijfsvoering verricht”, dit per peildatum van 31 december van het vorige jaar. De aanvraag wordt gecheckt obv informatie uit het Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit en met kennis/informatie van de bedrijfsadviseur over dit bedrijf. Het alleen inhuren van externe freelancers die voor eigen rekening en risico zich verhuren aan de ondernemer is geen grond voor het niet toekennen van retributie.

Als je geen bedrijf meer hebt, maar wel graag op de hoogte blijft, meld je dan aan voor het seniorlidmaatschap. Je kunt dan ook gebruik (blijven) maken van bijvoorbeeld voordelen op verzekeringen en het AVN Magazine. De kosten van het seniorlidmaatschap zijn €148,63 per jaar.

De Ledenraad stelt jaarlijks, op voorstel van het Algemeen Bestuur, de contributie vast. 

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.