Algemene Ledenvergadering van AVN

21 november 2023

De laatste Ledenraadsvergadering van het jaar is openbaar en toegankelijk voor alle leden van AVN. Je bent als lid van AVN dus, na aanmelding, van harte welkom om deze boeiende Algemene Ledenvergadering van AVN bij te wonen. Op de agenda staan niet alleen financiën 2022, definitieve begroting 2022, voorlopige begroting 2023, maar ook de (her)verkiezing voor AVN-Bestuur en Ledenraad geagendeerd.

Meer informatie?