Algemene Ledenvergadering AVN

22 november 2022

De laatste Ledenraadsvergadering van het jaar heeft het karakter van een Algemene Ledenvergadering en is openbaar en toegankelijk voor alle leden van AVN. Je bent dus, na aanmelding, van harte welkom om deze boeiende bijeenkomst en belangrijke vergadering bij te wonen. Alle leden van AVN mogen meestemmen over benoemingen van bestuur en ledenraad. Voor de andere onderwerpen zullen alleen de leden van de ledenraad hun stem uitbrengen.

Meld je aan

Wil jij op dinsdag 22 november deze algemene ledenvergadering van AVN (openbare AVN-ledenraadsvergadering) bijwonen, laat het ons dan weten en meld je aan.