Het Sociaalfonds heeft nog enige reserve waarmee ze branchespecifieke initiatieven willen ondersteunen. Vrienden van AVN is zo’n initiatief.

Verbonden met de branche

Het bestuur van dit sociaal fonds wil dat AVN haar leden een goede ondersteuning kan blijven geven. Leden van AVN moeten zich blijven ontwikkelen, want de tijd staat niet stil. Samenwerken is daar een sleutelwoord in en met de nu al aangesloten vrienden van ADN wordt daar hard aan gewerkt. Het fonds voelt zich nog steeds erg verbonden met deze bedrijven en stimuleert dan ook dit verder uit te breiden. Het bestuur van het Sociaalfonds denkt dan ook actief mee richting de mogelijkheden voor de toekomst.

Meer informatie?

W: www.agfdetailhandel.nl
T: 0318-440222 (keuze 4)
E: info@avn.nu