Informatieplicht voor werkgever aangescherpt

Gepubliceerd op 19 juli 2022

De wet (en ook onze CAO) schrijft voor wat er minimaal in de schriftelijke arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen. Dit betreft de informatieplicht die op jouw als werkgever richting je werknemers rust. Per 1 augustus 2022 wordt de informatieplicht verder uitgebreid. Dit betekent dat bij de aanvang van het dienstverband de werknemer extra geïnformeerd moet worden.

Binnen één week na indiensttreding dient de werknemer te zijn geïnformeerd over de navolgende essentiële zaken:

 • Hoogte van het loon en afzonderlijke bestanddelen zoals de overuren-toeslag;
 • De plaats(en) waar de werkzaamheden plaatsvinden;
 • De werk- en rusttijden en de eventuele toeslagen;
 • Duur en voorwaarden van de proeftijd; 

en als sprake is van wisselende werktijden/ oproepkrachten: 

 • Dat werktijden variabel zijn;
 • Aantal gewaarborgde uren en het loon daarboven;
 • Dagen en uren waarop werknemer verplicht kan worden te werken (referentiedagen en -uren);
 • Termijn voor de oproep.

Binnen één maand na indiensttreding dient de werknemer geïnformeerd te zijn over de navolgende zaken:

 • Aanspraak op alle vormen van betaald verlof;
 • De procedure en vereisten voor opzegging van de arbeidsovereenkomst; 
 • Recht op scholing;
 • Identiteit van inlenende ondernemer (bij uitzendovereenkomst);
 • Identiteit van de sociale zekerheidsinstellingen zoals het pensioenfonds.

Let op!

Ook werknemers die al vóór 1 augustus bij je in dienst zijn kunnen vragen om informatievoorziening. Als je je werknemer niet of niet tijdig informeert en de werknemer lijdt daardoor schade, dan zul je deze schade moeten vergoeden. 

Maar wees gerust  

Veel informatie is gelukkig al opgenomen in onze CAO, zodat in de arbeidsovereenkomst op die punten simpelweg naar de CAO verwezen kan worden. Ook is het mogelijk dat je een Huishoudelijk reglement hebt waarin één en ander al is opgenomen. Daarnaast zullen de model-arbeidsovereenkomsten van AVN op korte termijn worden aangepast, zodat je daarmee kunt voldoen aan de informatieplicht.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het lezen van deze artikelen nog vragen, dan kun je contact opnemen met AVN Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 - 13.00 uur op het nummer (0318) 72 78 26 gedurende de hele dag zijn wij ook per e-mail bereikbaar juridischadvies@avn.nu.

Een man en een vrouw aan tafel met een contract die de vrouw tekent